Skip to main content

藥房銷售點

以下銷售店舖只適用於強生純水濕紙巾
產品數量供應視乎個別商戶而定,詳情請直接向有關商戶查詢。

 
 

香港區

卓興大藥房有限公司

香港杏花邨盛泰道100號杏花邨街市3號A4號舖

長江德發中西藥房

香港柴灣小西灣富欣花園53號地舖

福港中西大藥行

香港柴灣興華廣場G07D舖

福港中西大藥行

香港柴灣環翠商場一樓117-118號

嘉華蔘茸中西大藥房有限公司

香港柴灣小西灣道10號小西灣廣場二樓212號舖

利康中西藥房

香港柴灣杏花商場1樓179-180號舖

榮興參茸中西藥房

香港柴灣道345號金源樓29及32號地下

華昌堂中西藥業

香港筲箕灣成安街9-13號地下B11號舖

東興大藥房有限公司

香港筲箕灣愛蝶灣商場55號舖

南華中西藥業有限公司

香港西灣河筲箕灣道15-31號興祥大廈地下D舖

亨宜中西藥行有限公司

香港筲箕灣愛禮街2號愛蝶灣商場46號舖地下

天力藥房有限公司

香港筲箕灣東大街98-112號景輝大廈地下H舖

天力藥房(筲箕灣)有限公司

香港筲箕灣東大街118-124號東泰大廈地下C3&C5鋪

永樂中西藥行

香港筲箕灣道407號筲箕灣中心商場43-45號

中華中西藥房有限公司

香港筲箕灣道388號逢源大廈地下L2號舖

振興中西藥房

香港西灣河筲箕灣道174號地下

豐達西藥房有限公司

香港西灣河筲箕灣道79號太安樓G12,B2舖

活士西藥房(康怡廣場)

香港鰂魚涌康怡廣場二樓S21-22號舖

海昇西藥房有限公司

香港鰂魚涌英皇道1018號海景樓地下4號舖

僑豐中西藥行

香港太古城燕宮閣2樓P404號

千島藥房

香港鰂魚涌英皇道997號地舖惠利大廈地下E舖及閣樓K&L

好景藥行

香港北角堡壘街21-23號地下

健威大藥房

香港北角英皇道454號地下

國城大藥房

香港北角英皇道343-349號新達大廈地下4號舖

米高藥業有限公司

香港北角北角道33號地下

名豐大藥房有限公司

香港北角春秧街107號地下

天力大藥房

香港北角英皇道700號

宜安大藥房

香港北角春秧街65號

仁德大藥房

香港天后電氣道60號地下

仁和中西大藥房

香港英皇道2-4號A鴻安大廈地下B舖

華民藥房有限公司

香港北角電器道117號地下

富裕中西藥房有限公司

香港灣仔灣仔道59,61&63號地下B號舖

富明西藥房(灣仔)

香港灣仔灣仔道77-83號地下2號舖

民生大藥房有限公司

香港灣仔天樂里16號地下

信安中西大藥房

香港灣仔春園街47號新春園大廈地下

富康大藥房

香港灣仔石水渠街17號地下

民生中西大藥房

香港軒尼詩道418-430號友光大廈地下2B舖(僑底)

達成藥房

香港中環畢打街2號環球大廈地下B鋪

兆德大藥房

香港上環皇后大道中273-277號禧利大廈地下C號舖

長榮藥房有限公司

香港中環皇后大道中178號地下連閣樓

富盈大藥房

香港上環永樂街48號金融商業大廈地下(上環地鐵站A2出口)

香港寶盈藥業有限公司

香港上環永樂街64-66號昌泰商業大廈地下B舖

森永大藥房

香港西環干諾道西168號豐盛大廈地下2E舖

宏基中西藥房有限公司

香港西環德輔道西127號地下

耀華氏施德之大藥房

香港上環德輔道中283號地下

富豐大藥房

香港堅尼地城卑路乍街48號地下

萬事達(香港)藥房

香港西環皇后大道西451號業昌大廈地下17號舖

明輝西藥行

香港皇后大道西507號地下

信譽藥房有限公司

香港堅尼地城卑路乍街136號D舖

華達中西藥房

香港西環德輔道西364號地下7號鋪

正佳藥房有限公司

香港西環正街38號地下

泓盛大藥房

香港西環德輔道西200號地下A舖

康泰西藥行

香港香港仔田灣嘉禾街2至12號地下

嘉利大藥房

香港香港仔東勝道26號地下

誠德大藥房有限公司

香港香港仔成都道26號地下7號舖

天星藥房

香港香港仔大道194-196號地下

僑豐西藥房有限公司

香港鴨脷洲海怡廣場西翼1樓111號舖

利東中西藥行

香港鴨脷洲利東邨道5號利東商場二期B1層102號舖

英華西藥房

香港鴨脷洲大街78號A

 
 

九龍區

榮華蔘茸中西藥房

九龍油塘鯉魚門廣場1樓106-107號

德華

九龍油塘大本型商埸1樓118號

榮發中西藥行(廣田店)

九龍藍田廣田商場G05舖

啟源中西藥房有限公司

九龍藍田啟田村啟田商場214A室

榮發中西藥行

九龍藍田德田商場3樓308室

仁信大藥房香港有限公司

九龍藍田啟田道49號16-18號舖

寶達藥房有限公司

九龍官塘秀茂坪寶達邨寶達商場地下16號舖

冠生中西大藥房

九龍觀塘秀茂坪商場1樓109-110號

保民中西大藥房

九龍秀茂坪寶達寶達商場一樓103號鋪

啟源中西藥房有限公司

九龍觀塘茶果嶺道88號麗港城商場地下10-11號

中大西藥房

九龍觀塘協和街107號地下

長春藥房

九龍觀塘物華街11號地下

忠誠大藥房有限公司

九龍觀塘牛頭角道304-308號裕民大廈地下B舖

興盛大藥房有限公司

九龍觀塘協和街141號地下

聯安大藥房

九龍觀塘牛頭角道305號A地下

天興中西藥行

九龍觀塘協和街165號合和大廈1樓M室

榮華參茸中西藥行

九龍觀塘翠屏商場1樓117

啟安中西藥房

九龍樂華北信華樓112號地下

樂華藥業

九龍官塘樂華北邨商場204號舖

春生厚蔘茸中西藥房有限公司

九龍灣牛頭角道351號興達大廈1號舖地下

榮華中西藥房

九龍牛頭角道189號牛頭角上邨商場3號舖

長豐中西藥房

九龍九龍灣德福中心商場2樓15-15A

二友參茸藥行

九龍牛頭角安基苑商場地下10號舖

鈞興大藥房

九龍牛頭角道33號宏光樓地下6號舖

宏輝藥行

九龍牛頭角花園大廈玉蓮台2座4號地下

和順堂中西藥房有限公司

九龍牛頭角彩德彩德商場505號

春生厚蔘茸中西藥房

九龍城啟德晴朗商場地下B12號

啟德中西大藥房有限公司

九龍城沐安街18號啟朗苑零售大樓地下2號舖

福勝中西藥行

九龍九龍灣啟業邨啟樂樓8號舖地下

李家園中西藥行

九龍九龍灣麗晶花園商場地舖24號

俊生中西藥行

九龍牛池灣金池徑23號舖

李家園(業興)中西藥行

九龍牛池灣金池徑33號地下

來安藥行

九龍牛池灣坪石金石樓112號地下

彩運西藥行有限公司

九龍彩雲(一)彩雲商場二期3樓A308號舖

金譽(香港)西藥房有限公司

九龍牛池灣清水灣道45號彩雲商場第二期UG A117號舖

俊生中西藥行有限公司

九龍觀塘安泰邨安泰商場111號舖

順悅醫藥有限公司

九龍順利紀律部隊宿舍第二層平台商舖15B1

萬順中西藥行

九龍順利利業樓D4號舖

順利中西藥房有限公司

九龍順利邨利康樓3樓G05號舖

德安中西藥行

九龍秀茂坪順利3樓商場利溢樓3E

逸安藥房

九龍黃大仙環鳳街地下4-6號舖

藝海蔘茸西藥房

九龍鳳凰新村環鳳街16號地下

裕豐參茸中西藥行

九龍鑽石山宏景花園一樓E舖

明成大藥行有限公司

九龍瓊東街8號嘉峰臺商場地下G4號舖

東方中西藥行

九龍富山邨富仁樓10號地下

慈安參茸中西藥行

九龍慈雲山毓華里嘉華大廈30號E1地下

富康中西藥房集團有限公司

九龍慈雲山毓華街23號慈雲山中心5樓516號舖

康誠藥房

九龍慈雲山慈樂邨慈雲山中心3樓312號舖

興盛中西藥房

九龍黃大仙竹園南秀園樓1樓商場119號

華大保健藥業有限公司

九龍黃大仙正德街103號黃大仙中心南館1樓123A舖

中大保健藥業有限公司

九龍黃大仙龍翔中心二樓211號

成業中西大藥房有限公司

九龍新蒲崗爵祿街32-34號

鴻運大藥房有限公司

九龍新蒲崗爵祿街50號地下

隆發大藥行

九龍新蒲崗彩虹道采頤花園770號地舖

安康大藥房

九龍新蒲崗爵祿街78號地舖

新城中西藥房

九龍新蒲崗啟德花園商場2期3D舖

榮泰大藥房有限公司

九龍新蒲崗爵祿街8號A

宏輝中西藥行

九龍新蒲崗崇齡街44號地下

永康中西藥行

九龍彩虹道242號采頤花園332號地舖

仁泰中西藥行

九龍黃大仙啟德花園購物商場1樓1-2號舖

奧新藥房有限公司

九龍樂富中心商場2樓2114舖

潮發大藥房

九龍九龍城衙前圍道88號地下

長春正行藥房

九龍九龍城打鼓嶺道86-91號

康是美

九龍九龍城衙前圍道138號舖

健生中西藥房

九龍九龍城福佬村道11號地下

寶萊大藥房有限公司

九龍城衙前圍道118號地下

泛亞大藥房

九龍九龍城獅子石道51號地舖

信德中西藥房

九龍城馬頭圍道276-276A號生昌大廈地下A&B鋪

卓興大藥房有限公司

九龍土瓜灣馬頭角道7號地下

建樂大藥房有限公司

九龍土瓜灣道78-80 S-W號定安大廈地下5號舖

全家福

九龍士瓜灣馬頭圍道404號地下

信興藥房

九龍土瓜灣馬頭圍道378號地下

信昌中西藥房

九龍馬頭圍道438號地下

嘉福(藝林)中西藥行

九龍土瓜灣道78號A定安大廈地下1號舖

潮聯藥房

九龍土瓜灣土瓜灣道243號地下

萬利來(翔龍)藥業有限公司

九龍土瓜灣馬頭角新碼頭街38號翔龍灣廣場1樓125A & B舖

同福蔘茸中西藥房

九龍土瓜灣落山道15號

祥華西藥房有限公司

九龍紅磡馬頭圍道113號地下

忠信藥房

九龍紅磡蕪湖街36號地下

正安中西藥房

九龍紅磡德民街2-34號,紅磡商場3號地舖

德民西藥房

九龍紅磡德民街25-27號黃埔新村遠華樓地下G1A號舖

信誠有利西藥行

九龍紅磡湖光街1-7號聯成大廈16A地下

黃埔大藥房

九龍紅磡德民街20號,黃埔新村W-Z3B地舖

榮華藥房

九龍紅磡黃埔花園11期紫荊商場地下G14

何文田中西藥妝

九龍何文田佛光街80號何文田廣場3樓316號舖

愛春園藥行

九龍愛民頌民樓4號地下

潮州大藥房有限公司

九龍旺角旺角道18-20號地下5A鋪

富安西藥房有限公司

九龍亞皆老街19號地下

德勝西藥房

九龍旺角窩打老道69號B地下

海運藥房有限公司

九龍旺角山東街36號E地下

亨城大藥房有限公司

九龍旺角道27號地下

新興藥房有限公司

九龍旺角登打士街33號登德大廈地下(近上海街)

建民大藥房

九龍大角咀道97-105號

利康中西藥房(奧海)有限公司

九龍西九龍奧海城二期1樓137號

仁愛大藥房有限公司

九龍大角咀埃華街57號地下

仁康港灣藥房有限公司

九龍大角咀福利街8號,港灣豪庭廣場地下G23

鴻興藥房

九龍油麻地上海街169號地下

冠輝西藥房

九龍油麻地廟街186號C&D舖地下

金華藥房

九龍油麻地廣東道828號地下

美姿臣中西藥業有限公司

九龍油地上海街389號地下

和平藥房

九龍油麻地上海街352號地下

榮發藥房

九龍油麻地西貢街1號W地下

油麻地藥房有限公司

九龍油麻地碧街41-47號地下C2舖

明善藥業

九龍佐敦上海街148號地下B舖

信安大藥房有限公司

九龍佐敦白加士街42號A地下

佐敦大藥房有限公司

九龍佐敦上海街143號地下

康信大藥行

九龍油麻地文蔚街文蔚樓6號地舖

達隆藥房

九龍尖沙咀樂道9A地下

達隆藥房

九龍尖沙咀河內道1號地下

康民西藥房有限公司

九龍尖沙咀彌敦道66-70號金冠大廈B2舖

港仁藥業

九龍深水埗元洲街227B舖地下

正興大藥房有限公司

九龍深水埗基隆街296號地下

仁仁(社區)大藥坊

九龍深水埗長沙灣道94號地舖

梁國英藥房

九龍長沙灣道184號

康富中西大藥房有限公司

九龍深水埗基隓街272號地下

統一中西大藥行

九龍深水埗北河街177號地下

永華西藥行有限公司

九龍青山道277號地下

永佳西藥房

九龍深水埗北河街126號地下

富達藥房有限公司

九龍深水埗富昌邨南昌薈1樓F124-125A號舖

奧新西藥房有限公司

九龍深水埗汝州街269號地下

高登大藥房

九龍太子道西108-118號康寧大廈C1-C3舖

建業中西大藥房

九龍深水埗大埔道47-49號地下E2,E3.F舖

文琛中西藥行

九龍石硤尾邨美禧樓G01號舖

銓豐大藥房有限公司

九龍美孚新邨萬事達廣場N61B舖

祥興西藥房有限公司

九龍深水埗北河街201號

富明西藥房有限公司

九龍青山道308號地下

鴻發中西藥行

九龍荔枝角深盛路9號宇晴匯商場2樓68號

海盈中西藥行有限公司

九龍長沙灣海盈邨盈富樓6號舖

誠信大藥行有限公司

九龍長沙灣保安道333號地下

保康泰參茸海味藥業

九龍深水埗順寧道寶熙苑商場8號舖

大華西藥房有限公司

九龍青山道240號A

德華大藥房

九龍長沙灣青山道333號地下及一樓

偉華西藥房有限公司

九龍深水埗青山道386號地下

佳信藥業有限公司

九龍長沙灣青山道290-292號地下A舖

 
 

新界區

春生厚蔘茸中西藥房有限公司

將軍澳寶琳邨寶勤樓306-307號舖

中源蔘茸中西藥行

將軍澳明德邨明德商場10號舖地下

興達參茸中西藥房

將軍澳彩明苑彩明商場3樓306號

榮華藥房

將軍澳唐德街9號將軍澳豪庭G102號舖

榮華藥坊(天晉匯)

將軍澳唐賢街19號天晉匯2地下G15舖

厚德大藥坊

將軍澳常寧道厚德邨TKO街市地下113號

德華保健貿易有限公司

將軍澳翩匯坊商場地下G6號舖

新城西藥房

將軍澳新都城第1期商場218號

尚德藥房有限公司

將軍澳尚德邨尚德廣場地下10號舖

新都城中西藥房

將軍澳新都城廣場二期UG37-38號舖

信大中西藥房

將軍澳景嶺路8號都會商場2樓48號舖

新城中西藥房(香港)有限公司

將軍澳康城路1號 THE LOHAS 康城2樓204號舖

誠 ● 御藥房

將軍澳翠林路11號翠林坊5樓103舖

榮華參茸中西藥房

將軍澳厚德邨商場東翼地下G35-36號

榮華蔘茸中西藥房

將軍澳君傲灣君薈坊地下64-66號

仁康中西藥房(坑口)

將軍澳坑口培成路15號1樓連理街商場107號

永興大藥房

將軍澳唐俊街11號寶盈花園地下S7B, S8鋪

美參中西藥業公司

東涌迎東邨迎東商場16號舖

康萊

東涌富東村富東廣場1樓116號舖

逸東西藥房有限公司

東涌逸東邨逸東商場13號地下

奧新藥房(逸東)

東涌逸東街8號逸東商場地下10號舖

長春發展有限公司

東涌映灣園商場二期28舖

美蔘中西藥業公司

東涌逸東邨逸東街市95-98號舖地下

港聯藥業

麗景麗瑤邨富隆樓6號舖

港城中西大藥房

葵芳盛芳街15號運芳洋樓地下3號舖

德仁中西大藥房

荃灣下葵涌盛芳街29號

東海中西藥莊

葵涌葵盛東邨葵盛東商場1樓133號舖

永昌大藥行有限公司

葵涌葵興邨商場地舖7號

新長榮中西藥行

葵涌大隴街91-101號友明大廈地下E1

智生大藥房

葵涌石蔭路天安樓地下78A舖

莊生藥房有限公司

葵涌童子街4號福蔭大廈地下G1-2號舖

金峰蔘茸海味中西大藥房有限公司

葵涌梨木樹邨商場7-8號舖地下

德華大葯房有限公司

石籬村商場2期217號

德華大葯房

葵涌石蔭村商場LG108號舖

樺泰蔘茸藥行

葵涌和宜合道保基大廈地下9-10號

榮華參茸中西藥房

葵涌石蔭路98-100號地下

偉景西藥房有限公司

上葵涌石蔭路113-117號E舖地下

宏泰藥房

葵涌石蔭路71號地下4號舖

香港永春堂中西藥行有限公司

青衣長發邨長發廣場街巿90.110號地下

偉大藥行

青衣長宏邨長宏商場1號舖

富城中西藥行

青衣青衣商場101號舖

金安蔘茸藥房

青衣長發邨商場2樓208-209號地下

金城中西藥行

青衣長發邨長發廣場303舖

柏萊中西藥行

青衣翠怡花園商場地下301號

寶康中西藥房

荃灣德士古道51號地下

鴻發中西藥行

葵涌上角街葵涌商場121號

金安中西藥行

荃灣大窩口邨(石頭街)第二商場8號舖

濟生中西藥行

荃灣荃灣中心商場地下S40A號

中和大藥行

荃灣川龍街12號地下

恆威大藥房

荃灣川龍街64號地下

康城西藥房有限公司

荃灣川龍街32-34號聯發樓32-A

健安藥房

荃灣川龍街117號地下

嘉城西藥房

荃灣川龍街28-30號及海霸街117號華祥地下3A舖

新兆和藥房

荃灣德華街2A地下

志成大藥房

荃灣大河道10-20號登發大廈1號舖

荃威大藥房

荃灣眾安街84號地下

新明藥房有限公司

荃灣眾安街110號地下

志成大藥房有限公司

荃灣鹹田街46號地下(成安樓)

潮盛大藥房

荃灣眾安街53號地下

華豐大藥粧

荃灣楊屋道59號地下

榮華參茸中西藥房

荃灣曹公坊26號傳德樓地下

晴諾藥房有限公司

荃灣沙咀道273號地下

新華泰參茸中西藥房

荃灣川龍街45-47號A舖地下

善諾藥房有限公司

荃灣關門口街24號地下

荃豐藥房有限公司

荃灣新村街50號地下

鴻冠堂

荃灣象山翠山樓408號舖

聯誠大藥房化粧品有限公司

沙田石門安群街1號, 京瑞廣場2期G15號地舖

新興隆中西藥行有限公司

沙田隆亨邨隆亨商場101舖

恆利大藥房

沙田沙角邨沙燕樓2樓232-233號舖

恩澤中西大藥房有限公司

沙田碩門邨碩門商場P10號舖

DAN DAN HEALTH (丹尼)

大圍田心街1號隆亨邨隆亨商場102號舖

萬順安粧藥

沙田石門站京瑞廣場2期G12舖地下

東海中西藥房有限公司

沙田水泉澳邨廣場103號舖

北京中西藥行

沙田沙角村沙燕樓商場230-231室

平安藥業有限公司

沙田第一城街市M43-44號

成豐中西藥房(香港)有限公司

沙田顯徑村商場地下111號

成豐藥行

沙田廣源村商場2座13號

榮華藥房

沙田第一城商場G36號地下

宏信中西藥行有限公司

沙田水泉澳邨廣場101號舖

長城國產藥業西藥房

沙田禾輋邨禾輋商場2樓204A-205A舖

長城中西藥房有限公司

沙田希爾頓中心3-9號35號舖

金城門中西藥房有限公司

沙田大圍道52號頤萱樓地下

聯豐中西藥業

大圍美林路30號美林商塲地下26-28號

運通(發記)中西葯行

沙田禾輋商場2樓204室

仁安大藥房

沙田大圍道50號頤萱樓地下

新城藥房集團有限公司

馬鞍山新港城2樓2E-27號舖

槺弘中西藥材蔘茸海味藥房

沙田馬鞍山新港城街市S78A地舖

丹尼

馬鞍山恆康街2號耀安邨地下L132號舖

嘉華中西藥行

馬鞍山頌安商場1樓123號舖

東昇藥行有限公司

馬鞍山耀安村商場地下105號

利安藥房有限公司

馬鞍山利安村23號利安商場2層203號舖

活士西藥房

馬鞍山新港城中心商場2樓2240-41號舖

榮華中西藥房

馬鞍山錦泰苑商場地下6號

仁安大藥房有限公司

沙田馬鞍山恆安商場2樓211號

中藥軒中醫藥診所

西貢福民街42至56號西貢大廈19號舖地下

華安中西藥行

西貢灣景街24號地下

永寧西藥房

西貢宜春街18號地下

莊生中西藥行

大埔富亨邨富亨商場9號舖

富善中西藥行

大埔富善邨富善商場1樓F123號鋪

廣福中西藥行

大埔廣福邨廣仁樓S7號地下

冠生中西大藥房有限公司

大埔大埔中心商場9-11地舖

冠華藥房

大埔寶鄉街72號地下

文康大藥房

大埔安慈路3號翠屏商場16號舖

富高西藥房有限公司

大埔墟廣福道106號培錦樓地下3號舖

仁泰中西藥行

大埔廣福商場P205號舖

漢城燕窩中西藥房

大埔安慈路2號八號花園11-12號舖

冠華西藥房

大埔廣福道98號地下及閣樓

新達藥業公司

大埔運頭塘村運頭塘商場12號鋪

祥滿藥行

大埔廣福邨商場214號舖

丹尼(DAN DAN HEALTH)

大埔南運路9號新達廣場1樓A067號舖

豐利中西大藥坊

粉嶺華明路21號華明村商場G01-G02號舖

新興隆中西藥行有限公司

粉嶺祥華邨商場地下3號舖

新輝大藥房

粉嶺聯和墟帝庭軒商場L1,8號舖

大鵬中西藥房有限公司

粉嶺聯和墟聯盛街10-16號A地下

御康藥房有限公司

粉嶺一鳴路15號碧湖花園商場2樓16號舖

俊生中西藥房

粉嶺皇后山地下2號舖

健民大藥房

上水名都商場20A-B地下

文安中西藥行

上水清河邨商場10號地下

泰安中西藥行

上水彩園邨彩珠樓地下102號

回春藥房

上水新豐路105號地下

友信日韓藥粧有限公司

上水彩園廣場G6號舖

福生藥行

元朗宏發徑3號昌盛大廈26號地下

冠誠西藥房

元朗大棠路23-27號合益廣場A57號地舖

錦業中西葯行

元朗大棠路32-34號捷榮樓F地舖

聯合藥房

元朗教育路9-13號興發大廈5號舖

莉滿藥房

元朗壽富街61-69號時益大廈地下1號舖

仁昌藥房

元朗西堤街25號地下

耀愛西藥行

元朗又新街35號怡豐大廈地下7號舖

益昌中西藥行

元朗合財街富財樓2號地下

洪運參茸中西藥行有限公司

元朗洪水橋田心路

廣達藥行

元朗鳳攸北街5-7順豐大廈G1室

莉滿葯房

元朗安寧路104號C安利大樓地下

樂誠大藥房

新畀元朗俊賢坊18號權益大樓14號地舖

名譽藥房

元朗青山公路207號地下

新明大藥房

元朗鳳翔路45-47號金馬大廈15號地舖

信譽環球藥房有限公司

元朗谷亭街21號地下

華氏大藥房有限公司

元朗福康街2號地下

惠民藥行

錦田城門新村83號A地下

宇宙藥坊有限公司

元朗安寧路19號A1舖

溢生藥房

元朗安寧路2-18號冠煌樓A2地舖

天晴藥業

天水圍天秀號8號地下G15&16號舖

道安(富榮)中西藥房

天水圍嘉湖山莊樂湖居商場一樓C41A舖

堅信藥行

天水圍屏欣商場地下4號舖

廣溢中西藥行有限公司

元朗天水圍天秀路8號天一同城1056號

寶健大藥房有限公司

天水圍新北江商場地下

天瑞中西藥房

天水圍天瑞邨天瑞商場106號1樓

天瑞中西藥房

元朗天水圍天耀廣場地下L037號

祥益西藥房

屯門良景邨商場L431舖

智文藥房

屯門時代廣場南翼17號地下

康福西藥行

屯門石排頭路翠林花園6號地舖

樂暉藥房

屯門仁政街26-40號富恆大廈4號舖

聯益中西藥房

屯門蝴蝶邨蝶心樓商場地下107號

聯豐大藥房有限公司

屯門屯門市廣場065-066號地下

民豐西藥行

屯門龍門路43號龍門居85號地舖

新宏興中西藥房

屯門啟民徑3號金麗樓地下d舖

永裕大藥房

屯門新墟鹿苑街3號 金蘭閣7號地下

東亞大藥房

屯門愛勇街4號友愛邨 H.A.N.D.S 商場 S 區 S-215-, S-216 號舖

東亞中西藥房

屯門置樂花園商場地下1-4號地下

生生藥房有限公司

屯門啟民徑49號興發大廈地下5號舖

華興中西藥行

屯門兆麟苑商場10號

莊臣藥房有限公司

屯門友愛邨商場地下S101舖

大師藥房有限公司

屯門石排頭徑1號卓爾廣場2樓215&216

偉榮健美坊

屯門友愛邨愛勇樓S-217號舖

尚德中西藥房

屯門富泰邨富泰商場1樓103B

宏信藥房

深井深井村70號地下

 
 

離島區

東方中西藥業公司

長洲興隆街107號地下

永安藥業公司

長洲大新街41號地下

華豐藥行

長洲新興街56號

永安堂藥行

坪洲永安街20-22號地下

回到頁頂