Skip to main content

藥房銷售點

以下銷售店舖只適用於強生護膚濕紙巾
產品數量供應視乎個別商戶而定,詳情請直接向有關商戶查詢。

 
 

香港區

中國藥房

香港柴灣小西灣道9號富欣花園42號

中國藥房

香港柴灣道343號宏德居B座58-59地下

福港中西大藥行

香港柴灣興華廣場G07D舖

福港中西大藥行

香港柴灣環翠商場一樓117-118號

嘉華蔘茸中西大藥房有限公司

香港柴灣小西灣道10號小西灣廣場二樓212號舖

榮興參茸中西藥房

香港柴灣道345號金源樓29及32號地下

華昌堂中西藥業

香港筲箕灣成安街9-13號地下B11號舖

東興大藥房有限公司

香港筲箕灣愛蝶灣商場55號舖

南華中西藥業有限公司

香港西灣河筲箕灣道15-31號興祥大廈地下D舖

天力藥房有限公司

香港筲箕灣東大街98-112號景輝大廈地下H舖

天力藥房(筲箕灣)有限公司

香港筲箕灣東大街118-124號東泰大廈地下C3&C5鋪

永樂中西藥行

香港筲箕灣道407號筲箕灣中心商場43-45號

潮興西藥房

香港筲箕灣道166號地下

中華中西藥房有限公司

香港筲箕灣道388號逢源大廈地下L2號舖

振興中西藥房

香港西灣河筲箕灣道174號地下

豐達西藥房有限公司

香港西灣河筲箕灣道79號太安樓G12,B2舖

活士西藥房(康怡廣場)

香港鰂魚涌康怡廣場二樓S21-22號舖

海洋中西藥房

香港英皇道987號A

康寶西藥房

香港太古城太裕路1-9號地舖

海昇西藥房有限公司

香港鰂魚涌英皇道1018號海景樓地下4號舖

千島藥房

香港鰂魚涌英皇道997號地舖惠利大廈地下E舖及閣樓K&L

恆生藥行

香港北角春秧街116號地下

好景藥行

香港北角堡壘街21-23號地下

康安大藥行

香港北角春秧街67號地下

健威大藥房

香港北角英皇道454號地下

國城大藥房

香港北角英皇道343-349號新達大廈地下4號舖

名豐大藥房有限公司

香港北角春秧街107號地下

宜安大藥房

香港北角春秧街65號

仁德大藥房

香港天后電氣道60號地下

仁和中西大藥房

香港英皇道2-4號A鴻安大廈地下B舖

富泰藥房有限公司

香港北角北角道1-9號地下

健安大藥行

香港北角春秧街73號地下

順明藥房

香港跑馬地奕蔭街4號地下

義成藥房

香港跑馬地黃泥涌道29號E

金輪中西蔘茸大藥房有限公司

香港銅鑼灣波斯富街56號地下

富裕中西藥房有限公司

香港灣仔灣仔道59,61&63號地下B號舖

民生大藥房有限公司

香港灣仔天樂里16號地下

信安中西大藥房

香港灣仔春園街47號新春園大廈地下

富康大藥房

香港灣仔石水渠街17號地下

英國(明興)藥房

香港灣仔駱克道272號地下

達成藥房

香港中環畢打街2號環球大廈地下B鋪

長榮藥房有限公司

香港中環皇后大道中178號地下連閣樓

森永大藥房

香港西環干諾道西168號豐盛大廈地下2E舖

宏基中西藥房有限公司

香港西環德輔道西127號地下

華昌堂中西藥業

香港西營盤正街9號地下

金寶大藥房

香港西環卑路乍街99號地下

萬事達(香港)藥房

香港西環皇后大道西451號業昌大廈地下17號舖

明輝西藥行

香港皇后大道西507號地下

西環大藥房有限公司

香港西環卑路乍街45號地下同興大廈

信譽藥房有限公司

香港堅尼地城卑路乍街136號D舖

華達中西藥房

香港西環德輔道西364號地下7號鋪

富泰藥房有限公司

香港西環正街24號地下

正佳藥房有限公司

香港西環正街38號地下

峻業藥房

香港西環卑路乍街50號地下

康泰西藥行

香港香港仔田灣嘉禾街2至12號地下

誠德大藥房有限公司

香港香港仔成都道26號地下7號舖

僑豐西藥房有限公司

香港鴨脷洲海怡廣場西翼1樓111號舖

利東中西藥行

香港鴨脷洲利東邨道5號利東商場二期B1層102號舖

英華西藥房

香港鴨脷洲大街78號A

 
 

九龍區

金之燕中西藥業有限公司

九龍鯉魚門廣場一樓117-118號鋪

萬藥坊中西大藥房

九龍油塘鯉魚門廣場地下5號舖

榮華蔘茸中西藥房

九龍油塘鯉魚門廣場1樓106-107號

德華

九龍油塘大本型商埸1樓118號

榮發中西藥行(廣田店)

九龍藍田廣田商場G05舖

啟源中西藥房有限公司

九龍藍田啟田村啟田商場214A室

榮發中西藥行

九龍藍田德田商場3樓308室

仁信大藥房香港有限公司

九龍藍田啟田道49號16-18號舖

寶達藥房有限公司

九龍官塘秀茂坪寶達邨寶達商場地下16號舖

冠生中西大藥房

九龍觀塘秀茂坪商場1樓109-110號

保民中西大藥房

九龍秀茂坪寶達村寶達商場一樓103號鋪

啟源中西藥房有限公司

九龍觀塘茶果嶺道88號麗港城商場地下10-11號

忠誠大藥房有限公司

九龍觀塘牛頭角道304-308號裕民大廈地下B舖

興盛大藥房有限公司

九龍觀塘協和街141號地下

大來大藥房有限公司

九龍官塘協和街93-115號地下J地舖

天興中西藥行

九龍觀塘協和街165號合和大廈1樓M室

和興中西藥行

九龍官塘瑞和街27號C

榮華參茸中西藥行

九龍觀塘翠屏村商場1樓117

海城中西藥行

九龍牛頭角樂華北村樂華商場地下107號

啟安中西藥房

九龍樂華北村信華樓112號地下

春生厚蔘茸中西藥房有限公司

九龍灣牛頭角道351號興達大廈1號舖地下

榮華中西藥房

九龍牛頭角道189號牛頭角上邨商場3號舖

長豐中西藥房

九龍九龍灣德福中心商場2樓15-15A

御興堂藥坊

九龍牛頭角道179-181號兆景樓地下21號舖

荃民藥坊

九龍牛頭角道3號得寶商場一樓201及225號舖

宏輝藥行

九龍牛頭角花園大廈玉蓮台2座4號地下

永昌藥行

九龍牛頭角道174號德昌樓地下A1舖

和順堂中西藥房有限公司

九龍牛頭角彩德村彩德商場505號

啟德中西大藥房有限公司

九龍城沐安街18號啟朗苑零售大樓地下2號舖

福勝中西藥行

九龍九龍灣啟業邨啟樂樓8號舖地下

光榮中西藥行

九龍彩虹村金漢樓36號地下

李家園中西藥行

九龍九龍灣麗晶花園商場地舖24號

俊生中西藥行

九龍牛池灣金池徑23號舖

李家園(業興)中西藥行

九龍牛池灣金池徑33號地下

彩運西藥行有限公司

九龍彩雲(一)村彩雲商場二期3樓A308號舖

金譽(香港)西藥房有限公司

九龍牛池灣清水灣道45號彩雲商場第二期UG A117號舖

俊生中西藥行有限公司

九龍觀塘安泰邨安泰商場111號舖

順悅醫藥有限公司

九龍順利紀律部隊宿舍第二層平台商舖15B1

順利中西藥房有限公司

九龍順利邨利康樓3樓G05號舖

德安中西藥行

九龍秀茂坪順利邨3樓商場利溢樓3E

逸安藥房

九龍黃大仙環鳳街地下4-6號舖

裕豐參茸中西藥行

九龍鑽石山宏景花園一樓E舖

壽比南中西藥行

九龍富山邨富仁樓12號地下

東方中西藥行

九龍富山邨富仁樓10號地下

富康中西藥房集團有限公司

九龍慈雲山毓華街23號慈雲山中心5樓516號舖

康誠藥房

九龍慈雲山慈樂邨慈雲山中心3樓312號舖

興盛中西藥房

九龍黃大仙竹園南邨秀園樓1樓商場119號

華大保健藥業有限公司

九龍黃大仙正德街103號黃大仙中心南館1樓123A舖

成業中西大藥房有限公司

九龍新蒲崗爵祿街32-34號

鴻運大藥房有限公司

九龍新蒲崗爵祿街50號地下

鴻運中西大藥房有限公司

九龍新蒲崗爵祿街62號-64號地下

建成行有限公司

九龍新蒲崗景福街114號捷景工業大廈9/FA

安康大藥房

九龍新蒲崗爵祿街78號地舖

新城中西藥房

九龍新蒲崗啟德花園商場2期3D舖

榮泰大藥房有限公司

九龍新蒲崗爵祿街8號A

宏輝中西藥行

九龍新蒲崗崇齡街44號地下

永康中西藥行

九龍彩虹道242號采頤花園332號地舖

仁泰中西藥行

九龍黃大仙啟德花園購物商場1樓1-2號舖

奧新藥房有限公司

九龍樂富中心商場2樓2114舖

潮發大藥房

九龍九龍城衙前圍道88號地下

長春正行藥房

九龍九龍城打鼓嶺道86-91號

康是美

九龍九龍城衙前圍道138號舖

健生中西藥房

九龍九龍城福佬村道11號地下

寶萊大藥房有限公司

九龍城衙前圍道118號地下

信德中西藥房

九龍城馬頭圍道276-276A號生昌大廈地下A&B鋪

卓興大藥房有限公司

九龍土瓜灣馬頭角道7號地下

建樂大藥房有限公司

九龍土瓜灣道78-80 S-W號定安大廈地下5號舖

信興藥房

九龍土瓜灣馬頭圍道378號地下

嘉福(藝林)中西藥行

九龍土瓜灣道78號A定安大廈地下1號舖

潮聯藥房

九龍土瓜灣土瓜灣道243號地下

麒麟大藥房有限公司

九龍土瓜灣美景街57號

萬利來(翔龍)藥業有限公司

九龍土瓜灣馬頭角新碼頭街38號翔龍灣廣場1樓125A & B舖

同福蔘茸中西藥房

九龍土瓜灣落山道15號

祥華西藥房有限公司

九龍紅磡馬頭圍道113號地下

忠信藥房

九龍紅磡蕪湖街36號地下

正安中西藥房

九龍紅磡德民街2-34號,紅磡商場3號地舖

德民西藥房

九龍紅磡德民街25-27號黃埔新村遠華樓地下G1A號舖

順海國際集團中西大藥房貿易有限公司

九龍土瓜灣馬頭圍道125號地下

信誠有利西藥行

九龍紅磡湖光街1-7號聯成大廈16A地下

誠信大藥房

九龍土瓜灣馬頭圍道71-73B地下

黃埔大藥房

九龍紅磡德民街20號,黃埔新村W-Z3B地舖

何文田中西藥妝

九龍何文田佛光街80號何文田廣場3樓316號舖

愛春園藥行

九龍愛民頌民樓4號地下

愛民中西藥行

九龍愛民村昭民樓地下6號

潮州大藥房有限公司

九龍旺角旺角道18-20號地下5A鋪

富安西藥房有限公司

九龍亞皆老街19號地下

健怡康藥房有限公司

九龍旺角廣東道1069號舖地下

德勝西藥房

九龍旺角窩打老道69號B地下

恒誠大藥房化粧品有限公司

九龍旺角水渠道3-13號長寧大廈C&D舖(SHOP 2)

海運藥房有限公司

九龍旺角山東街36號E地下

浩華大藥房

九龍彌敦道741號

新興藥房有限公司

九龍旺角登打士街33號登德大廈地下(近上海街)

運城大葯房有限公司

九龍彌敦道737A地下

建民大藥房

九龍大角咀道97-105號

利康中西藥房(奧海)有限公司

九龍西九龍奧海城二期1樓137號

仁愛大藥房有限公司

九龍大角咀埃華街57號地下

仁康港灣藥房有限公司

九龍大角咀福利街8號,港灣豪庭廣場地下G23

鴻興藥房

九龍油麻地上海街169號地下

冠輝西藥房

九龍油麻地廟街186號C&D舖地下

金華藥房

九龍油麻地廣東道828號地下

美姿臣中西藥業有限公司

九龍油麻地上海街389號地下

和平藥房

九龍油麻地上海街352號地下

榮發藥房

九龍油麻地西貢街1號W地下

裕民大藥房

九龍油麻地上海街136號地舖

慧城藥行

九龍油麻地文苑街22B號文苑樓地下

明善藥業

九龍佐敦上海街148號地下B舖

信安大藥房有限公司

九龍佐敦白加士街42號A地下

佐敦大藥房有限公司

九龍佐敦上海街143號地下

佐敦藥妝

九龍佐敦上海街92號地下

新寶藥房

九龍佐敦道28-28A號敦成大廈地下A1號舖

康信大藥行

九龍油麻地文蔚街文蔚樓6號地舖

達隆藥房

九龍尖沙咀河內道1號地下

港仁藥業

九龍深水埗元洲街227B舖地下

正興大藥房有限公司

九龍深水埗基隆街296號地下

仁仁(社區)大藥坊

九龍深水埗長沙灣道94號地舖

環球西藥房

九龍深水埗荔枝角道312A地下

康富中西大藥房有限公司

九龍深水埗基隓街272號地下

德成大藥房

九龍深水埗桂林街93號地下

永佳西藥房

九龍深水埗北河街126號地下

中興大藥房

九龍深水埗桂林街115-119號2號舖

富大西藥房有限公司

九龍深水埗基隆街320號聯康大廈地下

高登大藥房

九龍太子道西108-118號康寧大廈C1-C3舖

建業中西大藥房

九龍深水埗大埔道47-49號地下E2,E3.F舖

文琛中西藥行

九龍石硤尾邨美禧樓G01號舖

銓豐大藥房有限公司

九龍美孚新邨萬事達廣場N61B舖

祥興西藥房有限公司

九龍深水埗北河街201號

富明西藥房有限公司

九龍青山道308號地下

鴻發中西藥行

九龍荔枝角深盛路9號宇晴匯商場2樓68號

誠信大藥行有限公司

九龍長沙灣保安道333號地下

保康泰參茸海味藥業

九龍深水埗順寧道寶熙苑商場8號舖

德華大藥房

九龍長沙灣青山道333號地下及一樓

(新)偉華西藥房

九龍青山道296號地下

佳信藥業有限公司

九龍長沙灣青山道290-292號地下A舖

 
 

新界區

春生厚蔘茸中西藥房有限公司

將軍澳寶琳邨寶勤樓306-307號舖

興達參茸中西藥房

將軍澳彩明苑彩明商場3樓306號

榮華藥房

將軍澳唐德街9號將軍澳豪庭G102號舖

榮華藥坊(天晉匯)

將軍澳唐賢街19號天晉匯2地下G15舖

德華保健貿易有限公司

新界將軍澳翩匯坊商場地下G6號舖

新城西藥房

將軍澳新都城第1期商場218號

尚德藥房有限公司

將軍澳尚德邨尚德廣場地下10號舖

新都城中西藥房

將軍澳新都城廣場二期UG37-38號舖

信大中西藥房

將軍澳景嶺路8號都會商場2樓48號舖

誠 ● 御藥房

將軍澳翠林路11號翠林坊5樓103舖

榮華參茸中西藥房

將軍澳厚德商場東翼地下G35-36號

榮華蔘茸中西藥房

將軍澳君傲灣君薈坊地下64-66號

仁康中西藥房(坑口)

將軍澳坑口培成路15號1樓連理街商場107號

永興大藥房

將軍澳唐俊街11號寶盈花園地下S7B, S8鋪

美參中西藥業公司

東涌迎東邨迎東商場16號舖

逸東西藥房有限公司

東涌逸東邨逸東商場13號地下

奧新藥房(逸東)

東涌逸東街8號逸東商場地下10號舖

長春發展有限公司

東涌映灣園商場二期28舖

金安藥行

東涌滿東邨滿樂坊地下G06舖

美蔘中西藥業公司

東涌逸東邨逸東街市95-98號舖地下

港聯藥業

麗景麗瑤邨富隆樓6號舖

港城中西大藥房

葵芳盛芳街15號運芳洋樓地下3號舖

德仁中西大藥房

荃灣下葵涌盛芳街29號

東海中西藥莊

葵涌葵盛東邨葵盛東商場1樓133號舖

永昌大藥行有限公司

葵涌葵興邨商場地舖7號

創世藥房

葵芳興芳路208號葵芳匯地下3-4號舖

新長榮中西藥行

葵涌大隴街91-101號友明大廈地下E1

智生大藥房

葵涌石蔭路天安樓地下78A舖

莊生藥房有限公司

葵涌童子街4號福蔭大廈地下G1-2號舖

金峰蔘茸海味中西大藥房有限公司

葵涌梨木樹邨商場7-8號舖地下

德華大葯房有限公司

石籬村商場2期217號

德華大葯房

葵涌石蔭村商場LG108號舖

樺泰蔘茸藥行

葵涌和宜合道保基大廈地下9-10號

榮華參茸中西藥房

葵涌石蔭路98-100號地下

偉景西藥房有限公司

上葵涌石蔭路113-117號E舖地下

宏泰藥房

葵涌石蔭路71號地下4號舖

緯昌西藥房

葵涌石蔭路39號 葵麗樓地下

偉大藥行

青衣長宏邨長宏商場1號舖

富城中西藥行

青衣青衣商場101號舖

金安蔘茸藥房

青衣長發邨商場2樓208-209號地下

金城中西藥行

青衣長發邨長發廣場303舖

利康中西藥房有限公司

青衣青衣城商場321號舖

偉榮大藥行

荃灣德士古道35-37號德泰大廈C1-2號地舖

寶康中西藥房

荃灣德士古道51號地下

鴻發中西藥行

葵涌上角街葵涌商場121號

金安中西藥行

荃灣大窩口邨(石頭街)第二商場8號舖

濟生中西藥行

荃灣荃灣中心商場地下S40A號

長春參茸中西藥房

荃灣河背街77號地下

福港中西藥行

荃灣鹹田街89號康睦庭園1座地下3號舖

恆威大藥房

荃灣川龍街64號地下

健安藥房

荃灣川龍街117號地下

嘉城西藥房

荃灣川龍街28-30號及海霸街117號華祥地下3A舖

志成大藥房

荃灣大河道10-20號登發大廈1號舖

荃威大藥房

荃灣眾安街84號地下

新明藥房有限公司

荃灣眾安街110號地下

志成大藥房有限公司

荃灣鹹田街46號地下(成安樓)

潮盛大藥房

荃灣眾安街53號地下

信大藥房有限公司

荃灣川龍街35-39號川龍樓地下1號舖

華豐大藥粧

荃灣楊屋道59號地下

品器有限公司

荃灣青山公路625號麗城花園麗城薈地下4號舖

榮華參茸中西藥房

荃灣海之戀廣場3樓3029-3030舖

泰利貿易公司

荃灣柴灣角街35-45號裕豐工業大廈16字樓6A室

榮華參茸中西藥房

荃灣曹公坊26號傳德樓地下

晴諾藥房有限公司

荃灣沙咀道273號地下

華洪堂

荃灣德華街6號地下

新華泰參茸中西藥房

荃灣川龍街45-47號A舖地下

善諾藥房有限公司

荃灣關門口街24號地下

荃豐藥房有限公司

荃灣新村街50號地下

榮華蔘茸中西藥行

荃灣石圍角邨商場地下113號

聯誠大藥房化粧品有限公司

沙田石門安群街1號, 京瑞廣場2期G15號地舖

恩澤中西大藥房有限公司

沙田碩門邨碩門商場P10號舖

DAN DAN HEALTH (丹尼)

大圍田心街1號隆亨邨隆亨商場102號舖

萬順安粧藥

沙田石門站京瑞廣場2期G12舖地下

廣源參茸中西大藥房

沙田廣源村68號廣源商場2座3號舖地下

北京中西藥行

沙田沙角村沙燕樓商場230-231室

平安藥業有限公司

沙田第一城街市M43-44號

成豐藥行

沙田廣源村商場2座13號

新利安中西藥行

沙田新田圍邨商場4樓24號

榮華藥房

沙田第一城商場G36號地下

宏信中西藥行有限公司

沙田水泉澳邨廣場101號舖

長城國產藥業西藥房

沙田禾輋邨禾輋商場2樓204A-205A舖

金城門中西藥房有限公司

沙田大圍道52號頤萱樓地下

聯豐中西藥業

大圍美林路30號美林商塲地下26-28號

運通(發記)中西葯行

沙田禾輋商場2樓204室

仁安大藥房

沙田大圍道50號頤萱樓地下

新城藥房集團有限公司

馬鞍山新港城2樓2E-27號舖

槺弘中西藥材蔘茸海味藥房

馬鞍山新港城街市S78A地舖

丹尼

馬鞍山恆康街2號耀安邨地下L132號舖

嘉華中西藥行

馬鞍山頌安商場1樓123號舖

東昇藥行有限公司

馬鞍山耀安村商場地下105號

利安藥房有限公司

馬鞍山利安村23號利安商場2層203號舖

活士西藥房

馬鞍山新港城中心商場2樓2240-41號舖

仁安大藥房有限公司

馬鞍山恆安邨商場2樓211號

永寧西藥房

西貢宜春街18號地下

莊生中西藥行

大埔富亨邨富亨商場9號舖

富善中西藥行

大埔富善邨富善商場1樓F123號鋪

冠生中西大藥房有限公司

大埔大埔中心商場9-11地舖

冠華藥房

大埔寶鄉街72號地下

聯城中西大藥房

大埔墟富善街22號地下

文康大藥房

大埔安慈路3號翠屏商場16號舖

富高西藥房有限公司

大埔墟廣福道106號培錦樓地下3號舖

仁泰中西藥行

大埔廣福商場P205號舖

漢城燕窩中西藥房

大埔安慈路2號八號花園11-12號舖

冠華西藥房

大埔廣福道98號地下及閣樓

新達藥業公司

大埔運頭塘村運頭塘商場12號鋪

祥滿藥行

大埔廣福邨商場214號舖

丹尼(DAN DAN HEALTH)

大埔南運路9號新達廣場1樓A067號舖

荃心日韓藥房(大埔)

大埔廣福里7號康樂樓地下F號舖

中輝參茸中西大藥行有限公司

粉嶺雍盛苑商場16號地下

豐利中西大藥坊

粉嶺華明路21號華明村商場G01-G02號舖

鴻德參茸中西藥行

粉嶺牽晴間購物廣場地下G32鋪

新興隆中西藥行有限公司

粉嶺祥華邨商場地下3號舖

新輝大藥房

粉嶺聯和墟帝庭軒商場L1,8號舖

大鵬中西藥房有限公司

粉嶺聯和墟聯盛街10-16號A地下

東華大藥房

粉嶺百和路88號花都廣場96號舖地下

俊生中西藥房

粉嶺皇后山地下2號舖

健民大藥房

上水名都商場20A-B地下

文安中西藥行

上水清河邨商場10號地下

回春藥房

上水新豐路105號地下

友信日韓藥粧有限公司

上水彩園廣場G6號舖

金源中西藥行

元朗教育路45號地下

恒興中西藥房

元朗大棠路11號光華廣場地下3號

冠誠西藥房

元朗大棠路23-27號合益廣場A57號地舖

錦業中西葯行

元朗大棠路32-34號捷榮樓F地舖

莉滿藥房

元朗壽富街61-69號時益大廈地下1號舖

仁昌藥房

元朗西堤街25號地下

耀愛西藥行

元朗又新街35號怡豐大廈地下7號舖

洪運參茸中西藥行有限公司

元朗洪水橋田心路

樂誠大藥房

元朗俊賢坊18號權益大樓14號地舖

名譽藥房

元朗青山公路207號地下

新明大藥房

元朗鳳翔路45-47號金馬大廈15號地舖

信譽環球藥房有限公司

元朗谷亭街21號地下

裕發西藥房

元朗安寧路1-3號順興樓B7地舖

華氏大藥房有限公司

元朗福康街2號地下

惠民藥行

錦田城門新村83號A地下

牡丹西藥房

元朗合財街16-20號合益廣場地下A62號舖

溢生藥房

元朗安寧路2-18號冠煌樓A2地舖

名城香港藥房有限公司

元朗阜財街71號地下

天晴藥業

天水圍天秀號8號地下G15&16號舖

道安(富榮)中西藥房

天水圍嘉湖山莊樂湖居商場一樓C41A舖

堅信藥行

天水圍屏欣商場地下4號舖

尚悅大藥房

天水圍天秀路8號天一商場地下18號舖

廣溢中西藥行有限公司

天水圍天秀路8號天一同城1056號

寶健大藥房有限公司

天水圍新北江商場地下

天瑞中西藥房

天水圍天耀廣場地下L037號

天恩藥業有限公司

天水圍天恩商場街市地舖2號

祥益西藥房

屯門良景邨商場L431舖

智文藥房

屯門時代廣場南翼17號地下

康福西藥行

屯門石排頭路翠林花園6號地舖

九記百貨

屯門藍地大街8號

樂暉藥房

屯門仁政街26-40號富恆大廈4號舖

聯益中西藥房

屯門蝴蝶邨蝶心樓商場地下107號

聯豐大藥房有限公司

屯門屯門市廣場065-066號地下

民豐西藥行

屯門龍門路43號龍門居85號地舖

新宏興中西藥房

屯門啟民徑3號金麗樓地下d舖

東亞大藥房

屯門愛勇街4號友愛邨 H.A.N.D.S 商場 S 區 S-215-, S-216 號舖

東亞中西藥房

屯門置樂花園商場地下1-4號地下

生生藥房有限公司

屯門啟民徑49號興發大廈地下5號舖

康達中西大藥行

屯門良德街豐連商場地下G4號舖

莊臣藥房有限公司

屯門友愛邨商場地下S101舖

大師藥房有限公司

屯門石排頭徑1號卓爾廣場2樓215&216

偉榮健美坊

屯門友愛邨愛勇樓S-217號舖

 
 

離島區

永安堂藥行

坪洲永安街20-22號地下

永興公司

南丫島榕樹灣大街31號

回到頁頂